Τακτικό Αιματολογικό Ιατρείο

Το Τακτικό Αιματολογικό Ιατρείο λειτουργεί Δευτέρα -Τετάρτη - Πέμπτη και Παρασκευή.

Ωρα έναρξης 8.30 μέχρι να εξεταστούν όλοι οι προγραμματισμένοι ασθενείς.

Εξετάζονται μόνο ασθενείς με προγραμματισμένα ραντεβού

Τα ραντεβού προγραμματίζονται στο τηλέφωνο 2610639555

Στο ωράριο αυτό δεν επιτρέπονται άλλες δραστηριότητες (απαντήσεις - ενημέρωση, κλπ).

Τακτικό Αιματολογικό Ιατρείο "ΜΕΣΗΜΕΡΙ"

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 1.00 - 2.30 μμ οι γιατροί του τμήματος :

  • αξιολογούν εξετάσεις
  • δίνουν απαντήσεις σε ασθενείς που έχουν εξεταστεί σε προηγούμενο ραντεβού
  • συνταγογραφούν φάρμακα (όταν η συνταγογράφηση δεν γίνεται στο κανονικό ραντεβού των ασθενών)
    • ΠΡΟΣΟΧΗ ! Συνταγογραφούνται φάρμακα μόνο για ασθενείς που παρακολουθούνται στο τμήμα.
    • δεν εξετάζονται νέοι ασθενείς το μεσημέρι
    • δεν γίνονται εξετάσεις το μεσημέρι.

Για την έκδοση επισήμων εγγράφων από το τμήμα απαιτείται ΑΙΤΗΣΗ η οποία υποβάλλεται στο πρωτόκολλο, και στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο τύπος του εγγράφου (πιστοποιητικό, ΚΕΠΑ, μετακινήσεις, κλπ) καθώς επίσης και που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Λόγω της έλλειψης γραμματειακής υποστήριξης απαιτείται μία εβδομάδα για την έκδοση των εγγράφων.